“Ku?ak ve Yol, istikrar, kalk?nma ve refah yoludur”

2. Ku?ak ve Yol Uluslararas? ??birli?i Forumu'nun dün yap?lan a??l?? t?renine kat?lan Birle?mi? Milletler Genel Sekreteri ve bir?ok yabanc? lider, Ku?ak ve Yol inisiyatifini ?vgüyle de?erlendirdi.

Guterres: ?in'in kalk?nmas? insanl??a katk? sunacak

?in Cumhurba?kan? Xi Jinping Birle?mi? Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Tiantan ?dülleri sahiplerini buldu

9. Beijing Uluslararas? Film Festivali'nin (BJIFF) dün düzenlenen kapan?? t?reninde Tiantan ?dülleri'nin kazananlar? a??kland?.

Bat? bas?n?: Hong Kong bir an ?nce normale d?nmeli
-Dünya2019/08/16 12:16:44August 16 2019 14:36:17

Bat? bas?n?: Hong Kong bir an ?nce normale d?nmeli

Bat? bas?n?nda yer alan haberlerde, Hong Kong'da ?iddet i?eren protestolar?n bar?? ve demokrasi ?izgisini a?t???, durumun bir an ?nce normale d?nmesi gerekti?i kaydedildi.

Xinjiang'daki mesleki e?itim konulu beyaz kitap ??kt?
-?in2019/08/16 12:16:22August 16 2019 14:36:17

Xinjiang'daki mesleki e?itim konulu beyaz kitap ??kt?

?in Devlet Konseyi bugün “Xinjiang'daki Mesleki E?itim ?al??malar?” ba?l?kl? bir beyaz kitap yay?mlad?.

“?in bayra??n?n 1,4 milyar koruyucusu” sosyal medyay? sallad?
-?in2019/08/16 12:02:57August 16 2019 14:36:17

“?in bayra??n?n 1,4 milyar koruyucusu” sosyal medyay? sallad?

CGTN'nin “?in bayra??n?n 1,4 milyar koruyucusu var” slogan?yla ba?latt??? kampanyan?n Weibo'da g?rüntülenme say?s? 5 milyar? ge?ti.

?in'in Londra Büyükel?isi: D?? gü?ler Hong Kong'a müdahaleyi durdurmal?
-?in2019/08/16 11:34:14August 16 2019 14:36:17

?in'in Londra Büyükel?isi: D?? gü?ler Hong Kong'a müdahaleyi durdurmal?

?in'in Londra Büyükel?isi Liu Xiaoming, Hong Kong'un ?in'in bir par?as? oldu?unu ve d?? gü?lerin Hong Kong i?lerine müdahale etmeyi durdurmas? gerekti?ini s?yledi.

Hong Kong Amiri: Ekonominin canlanmas? i?in ?iddete son verilmeli
-?in2019/08/16 11:27:52August 16 2019 14:36:17

Hong Kong Amiri: Ekonominin canlanmas? i?in ?iddete son verilmeli

?in'in Hong Kong ?zel ?dari B?lgesi Amiri Carrie Lam, halihaz?rdaki en ?nemli g?revin ?iddete son vererek toplumsal düzeni korumak oldu?unu kaydetti.

?in, ABD'li siyaset?ileri k?nad?
-?in2019/08/16 10:50:36August 16 2019 14:36:17

?in, ABD'li siyaset?ileri k?nad?

?in D??i?leri Bakanl??? Hong Kong ?zel Komiseri Ofisi S?zcüsü, baz? ABD'li politikac?lar?n Hong Kong'daki a??r?c? eylemcilerle gizli anla?ma yapmalar?n? k?nad?klar?n? bildirdi.

?ran, tankerine el koymak isteyen ABD'yi “korsanl?kla” su?lad?
-Dünya2019/08/16 10:41:41August 16 2019 14:36:17

?ran, tankerine el koymak isteyen ABD'yi “korsanl?kla” su?lad?

?ran D??i?leri Bakan? Zarif, Cebelitar?k'?n al?koydu?u ?ran tankerine, ABD y?netiminin el koyma talebini "korsanl?k giri?imi" diye niteledi.

Cebelitar?k'ta al?koyulan ?ran tankeri serbest b?rak?ld?
-Dünya2019/08/16 10:11:56August 16 2019 14:36:17

Cebelitar?k'ta al?koyulan ?ran tankeri serbest b?rak?ld?

Cebelitar?k ?zerk y?netimince Suriye'ye petrol ta??d??? gerek?esiyle 4 Temmuz'da al?koyulan “Grace 1” adl? ?ran tankerinin serbest b?rak?ld??? belirtildi.

?srail polisi Kudüs'te iki Filistinliyi vurarak ?ldürdü
-?in2019/08/16 10:06:30August 16 2019 14:36:17

?srail polisi Kudüs'te iki Filistinliyi vurarak ?ldürdü

Filistin Sa?l?k Bakanl???ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, ?srail polisinin, Kudüs'ün Eski ?ehir b?lgesinde bir polisi b??akla yaralad?klar? iddias?yla ate? a?arak iki Filistinli'yi ?ehit etti?i belirtildi.

?in: ABD yanl?? uygulamalar?ndan vazge?meli
-?in2019/08/16 10:05:37August 16 2019 14:36:17

?in: ABD yanl?? uygulamalar?ndan vazge?meli

?in D??i?leri, ABD'nin tek tarafl? ve korumac? politikalar?yla ?in'in ve di?er ülkelerin ??karlar?n? baltalamas?na kar?? ??kt?klar?n? ifade etti.

?in: ABD s?zünü tutmal?
-?in2019/08/16 09:46:55August 16 2019 14:36:17

?in: ABD s?zünü tutmal?

?in D??i?leri Bakanl??? S?zcüsü, ABD'nin Hong Kong sorunuyla ilgili ?neride bulunmayaca??na dair verdi?i s?zü yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

Pakistan-Hindistan s?n?r?nda ?at??ma: 10 ?lü
-Dünya2019/08/16 09:44:24August 16 2019 14:36:17

Pakistan-Hindistan s?n?r?nda ?at??ma: 10 ?lü

Pakistan ve Hindistan aras?ndaki Cammu Ke?mir Kontrol Hatt?'nda ??kan ?at??mada 5 Hint askeri, 3 Pakistanl? asker ve 2 sivil ?ldü.

Global Times muhabiri ile dayan??ma mesajlar? devam ediyor
-?in2019/08/15 21:16:41August 16 2019 14:36:17

Global Times muhabiri ile dayan??ma mesajlar? devam ediyor

Hong Kong havaalan?nda Amerikan bayra?? ta??yan gruplar?n ?iddet uygulad??? Global Times muhabiri Fu Guahao, kald?r?ld??? hastaneden taburcu oldu. Kendisi i?in endi?elenen herkese te?ekkür eden Fu, Hong Kong'u hala sevdi?ini s?zlerine ekledi. ?inli gazetecinin sa?l?k durumunun iyi oldu?u bildirilirken ya?anan olaya tepkiler gelmeye devam ediyor. ?in Gazeteciler Birli?i ?ar?amba günü yapt??? a??klamada Fu'ya yap?lan sald?r?n?n ayn? zamanda bas?n ?zgürlü?üne d?nük oldu?unu vurgulad?.

Hong Kong y?netiminden sakinlere ve i?letmelere destek ?nlemleri
-?in2019/08/15 21:13:57August 16 2019 14:36:17

Hong Kong y?netiminden sakinlere ve i?letmelere destek ?nlemleri

Hong Kong ?zel ?dari B?lgesi y?netimi, Hong Kong sakinlerine ve i?letmelerine destek ?nlemleri a??klad?.

Yorum: Hong Kong'un i? ortam?n? kurtaracak tek yol kaosun ?nlenmesi
-?in2019/08/15 21:04:33August 16 2019 14:36:17

Yorum: Hong Kong'un i? ortam?n? kurtaracak tek yol kaosun ?nlenmesi

Caddelerinde t?rmanan kaos Hong Kong'u bir y?k?ma sürüklerken, kentteki g?zü d?nmü? ?iddet eylemleri de son derece kayg? verici bir f?rt?naya d?nü?üyor.

daha fazla >> China TV

Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version 11.4.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player
Hong Kong protestolar?n?n ger?ek yüzü

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor